ukrajinština - ukrajinska mova - psano cyrilicí

Ukrajinština


Ukrajinština (украї́нська мо́ва) patří do skupiny východoslovanských jazyků. Je úředním jazykem 2 největšího evropského státu Ukrajiny, kde jí hovoří okolo 38-39 miliónů lidí (z 46 490 400 obyvatel). Celosvětově ukrajinštinu používá téměř padesát miliónu lidí. Ukrajinština se píše cyrilicí.

Indoevropské jazyky > Slovanské jazyky > Východoslovanské jazyky > Ukrajinština

Ukrajinština vzhledem k tomu, že se řadí mezi východolovanské jazyky, tak se podobá běloruštině a ruštině, ale výrazně také polštině a částečně i slovenštině (západoslovanské jazyky). Společné rysy najdeme také u češtiny, bulharštiny, srbohorvatštiny, makedonštiny a slovinštiny.

Ukrajinština má z živých slovanských jazyků nejblíže k nejstaršímu slovanskému jazyku staroslověnštině (církevní slovanštině), která se dodnes používá při bohoslužbách (pravoslaví a řecko-katolická církev). (tento názor je sporný, staroslověnšina se totiž řadí do skupiny jihoslovanských jazyků)

Jako ostatní slovanské jazyky se ukrajinština vyvinula z tzv. praslovanštiny.

Rozšíření

Ukrajinština na Ukrajině

rozšíření ukrajinštiny na Ukrajině

Ukrajinština je hlavním úředním jazykem na Ukrajině a používá jí 77.8% obyvatel. Na Ukrajině se ukrajinsky mluví především v západní části. V střední a severní části země se ukrajinština používá více na venkově a méně ve městech. Ve východní a jižní části země je masivně rozšířená ruština nejen ve městech, ale i na venkově. Na Krymu ukrajinštinu používá minimální počet obyvatel a kromě ukrajinštiny je zde úředním jazykem také ruština a krymská tatarština. V Kyjevě počet ukrajinnsky hovořících narůstá. V rámci Ukrajiny je ukrajinština nejvíce rozšířená v Ternopilské oblasti (98,3 %), nejméně v Sevastopolu (6,8 %). (např. ačkoliv ukrajinci tvoří čtvrtinu populace poloostrova Krym, tak jsou zde pouze 4 ukrajinské školy (z 582, tj. 0,69 %))

Na Ukrajině je ukrajinština nejvíce používána ukrajinci (85,2 %), pak násedují poláci (71,0 %), rusi 3,9 %, maďaři (3,4 %) a nejméně jí užívají tataři (0,1 %). (použitý ruskojazyčný zdroj)

V souvislostí s migrací venkovského obyvatelstva do měst a se státní politikou se dá předpokládat nárust používání ukrajinštiny na Ukrajině.

Ukrajinština ve světě

Ukrajinština je jedním ze tří oficiálních jazyků v Podněsterské moldavské republice a patří k státem uznaným jednacím jazykům v některých částech (župách) Rumunska. Oficiální status má v Srbsku. V ukrajinštině se vyučuje na některých státních školách na Slovensku a (neověřeně) i v Polsku.

Odhady počtu ukrajinsky hovořících v diaspoře. Čísla považujte pouze za orientační a jsou zde zahrnuti pouze trvale žijící obyvatelé a někde jen obyvatelé s občanstvím. Rusko 4.363.000 (1.815.000 podle sčítání v roce 2002), Brazílie 988.000, Kazachstán 898.000, USA 844.000, Moldávie 600.000, Bělorusko 291.000, Kanada 200.525, Uzbekistán 153.000, Polsko 150.000, Kyrgistán 109.000, Argentýna 120.000, Lotyžsko 78.000, Španělsko 69.000, Portugalsko 65.800, Rumunsko 57.600, Slovensko 55.000, Gruzie 52.000, Litva 45.000, Tadžikistán 41.000, Turkmenistán 37.000, Austrálie 30.000, Azerbaidžán 29.000, Paraguay 26.000, Čechy a Morava 22.000, Estonsko 21.000, Arménie 8.000, Maďarsko 4.900, Srbsko 3.000.

Historie

Původ ukrajinského jazyka vychází z starého východoslovanského jazyka (někdy také staroruština nebo později rusínština) používaném na Kyjevské Rusi. Ukrajinština je přímý potomek hovorového jazyka používaného v tomto středvěkém státě.

Jazyk přetrval navzdory častým zákazům a obdobím zastrašování. Vždy se udržel mezi lidmi, v písních a literatuře.

K tomuto tématu shromažďuji materiál a připravuji rozšíření.

Dialekty

Existuje několik dialektů ukrajinštiny.

Interaktivní mapa dialektů ukrajinštiny (popisky jsou prozatím v ukrajinštině)

Někteří linguisté považují za dialekt ukrajinčtiny také tzv. "kanadskou ukrajinštinu" (Canadian Ukrainian). Kanadská ukrajinština vychází od přistěhovalců, kteří přicházeli do Kanady v prvních 2 emigračních vlnách (1882—1914, 1918—1939). Tito přistěhovalci pocházeli převážně z Rakousko-Uherských držav Halič a Bukovina, proto slovní zásoba kanadské ukrajinštiny vychází z nářečí těchto oblastí. Je více ovlivněna polštinou, němčinou a rumunštinou a méně ruštinou než moderní standardní ukrajinština, která je převážně založena na dialektech střední Ukrajiny (obzvláště Čerkaské a Kievské oblasti), které byly pod vlivem ruského impéria. Přestože tito přistěhovalci původně mluvili stejně jako ostatní obyvatelé nynější západní Ukrajiny, tak vzdálenost půl zeměkoule, která je dělila od rodáků jim neumožnila sdílet společné zkušenosti sociální a technické. Rozdílně také vnímali zkušenost 2 světových válek. Ukrajinofonní kanaďané samozřejmě také vztřebávali slovní zásobu jiných obyvatel Kanady, převážne angličtinu. Tyto důvody vedly k tomu, že kanadská ukrajinština se vyvíjela jiným směrem než ukrajinština v původní domovině. Do 1. světové války bylo povoleno v některých oblastech vyučování v ukrajinském jazyce na veřejných školách (jako minoritní jazyk). Pak byla výuka ve všech menšinových jazycích zakázána. K nápravě došlo až v 60-tých letech minulého století. Emigranti, kteří přišli do Kanady po 2.světové válce většinou kanadskou ukrajinštinu nepoužívají. Nejsilnější populace ukrajinců je v Ontáriu (48620), největší procentuální zastoupení je v Manitobě (2.40%).
Porovnání slovní zásoby standardní ukrajinština/kanadská ukrajinština: varenyky/pyrohy, dóbre/fajno, avto/gar, morozyvo/ais krim .

Ukrajinština

Ruské o často přechází v ukrajinštině na i, viz. pod / pid.

Ruské g také odpovídá ukrajinskému h (podobné je to i v češtině), které je psáno stejným písmenem (modifikovaná forma tohoto písmene bývá používána pro g. (Ruština písmeno h nepoužívá vůbec (gipnotizirovat) .

porovnání slovní zásoby ukrajinštiny s češtinou, ruštinou, polštinou, bulharštinou a srbochorvatštinou