ukrajinština - ukrajinska mova - psano cyrilicí

Výslovnost


Ukrajinské samohlásky se většinou vyslovují plnozvučně. Ukrajinština narozdíl od ruštiny nemá "akání" ani "ikání". Pro srovnání голова [galava (ru) a holova (ua)] село [s´ilo (ru) a selo (ua)].

Samohlásky е, и se sobě v nepřízvučné pozici často podobají: несе [neyse], тепер [teyper], живе [žyeve], дитина [dyetyna], гектар [heyktar]. Toto většinou neplatí, vyskytuje-li se nepřízvučné и na konci slova: сидіти [syed´ity].

Nepřízvučné о se před slabikou s přízvučným у někdy blíží k у: тому [toumu] кожух [koužuch] козуля [kouzul´a] голубка [houlubka] зозуля [zouzul´a].

Samohláska и se vždy vyslovuje tvrdě: робити [robyty].

Samohláska і vždy měkčí souhlásky.

Samohláska е se vyslovuje tvrdě po tvrdých souhláskách: небо [neb´o] ден [den´] середній [sered´n´ij].


Ukrajina.TV | Ukrajinština